งานรางวัล

กุมภาพันธ์ 5, 1992

ปี 2535 ก่อตั้งบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กุมภาพันธ์ 5, 1995

ปี 2538 ก่อตั้งโรงงานผลิต และบรรจุสินค้าซันไชน์ฯ

มีนาคม 31, 1996

ปี 2539 ได้ก่อสร้างโรงคัดบรรจุ

สิงหาคม 24, 1997

ปี 2540 ได้รับประทานรางวัลเหรียญที่ระลึก

กุมภาพันธ์ 5, 1998

ปี 2541 สร้างห้องเย็นขนาดความจุ 400 ตัน และห้อง Airblast จำนวน 2 ห้อง

พฤษภาคม 23, 2002

ปี 2545 นำเข้า และติดตั้งระบบ Vacuum Freeze Drying Machine

กุมภาพันธ์ 5, 2004

ปี 2547 ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award

กุมภาพันธ์ 5, 2005

ปี 2548 ติดตั้งระบบแช่เยือกแข็ง

สิงหาคม 24, 2006

ปี 2549 รับการรับรองมาตราฐานระบบ ISO 9001:2000

กุมภาพันธ์ 5, 2007

ปี 2550 ขยายห้องเย็นเก็บสินค้า

เมษายน 26, 2009

ปี 2552 ได้รับรางวัล “ASEAN Best Product Award”

มีนาคม 31, 2011

ปี 2554 เพิ่มติดตั้งเครื่อง Vacuum Freeze Drying Machine

เมษายน 26, 2012

ปี 2555 บริษัทได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO 50001:2011

เมษายน 26, 2013

ปี 2556 ได้รับรางวัลดีเด่นในสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2555

เมษายน 26, 2014

ปี 2557 ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2005

กุมภาพันธ์ 5, 2015

ปี 2558 ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น

เมษายน 6, 2016

ปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

เมษายน 26, 2017

ปี 2560 รับโล่เกียรติคุณและเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม” ECF

เมษายน 26, 2018

ปี 2561 บริษัทซันไชน์ฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

เมษายน 26, 2019

ปี 2562 ติดตั้งระบบ Solar Rooftop “พลังงานแสงอาทิตย์”

พฤศจิกายน 2, 2020

On 2563, The ISO9001:2005 Certified by BSI Company.

พฤศจิกายน 21, 2021

ปี 2564 บริษัทซันไชน์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย โดยสถาบัน สสปท.

มีนาคม 22, 2022

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้รับใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มกราคม 26, 2023

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก

กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประวัติความเป็นมา

กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประวัติความเป็นมา