ข่าวสาร

กรกฎาคม 3, 2014

Business Star Film 2014

กรกฎาคม 26, 2014

Sunshine to Visit South Korea 2014

ตุลาคม 22, 2014

TTM Certificate Ceremony 2014

พฤษภาคม 24, 2015

THAIFEX-World of Food Asia 2015

มิถุนายน 1, 2015

ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”

มิถุนายน 30, 2015

ถ่ายทำรายการ SMEs Case Study

สิงหาคม 21, 2015

รับรางวัล สถานประกอบการปลอดภัย

กันยายน 17, 2015

รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

กันยายน 17, 2015

สัมภาษณ์ผู้บริหาร จากฐานเศรษฐกิจ

ตุลาคม 30, 2015

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมโรงงาน

มีนาคม 13, 2016

Fancy Food Show 2016

เมษายน 12, 2016

Taiwan Central News Agency interview

เมษายน 12, 2016

Economic trade show with Russia 2016

พฤษภาคม 30, 2016

THAIFEX – World of food Asia 2016

กรกฎาคม 21, 2016

ผู้แทนสื่อได้เยี่ยมชมโรงงานซันไชน์ ฯ

กุมภาพันธ์ 10, 2017

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มีนาคม 17, 2017

สัมภาษณ์คุณหลิว ครบรอบ 25 ปี

เมษายน 18, 2017

Taipei Food Fair 2017 ณ กรุงไทเป

พฤษภาคม 20, 2017

BOT GO GREEN 2017

พฤษภาคม 27, 2017

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารฯ

มิถุนายน 5, 2017

สำนักงานพาณิชย์ นำคณะผู้แทนการค้าฯ

มิถุนายน 6, 2017

THAIFEX – World of food Asia 2017

มิถุนายน 7, 2017

รางวัลผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีฯ

สิงหาคม 19, 2017

DIP ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอม

กันยายน 28, 2017

มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤศจิกายน 22, 2017

Beverage & Food Expo in Asia 2017

ธันวาคม 28, 2017

งานวันคนพิการสากล จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 17, 2018

สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงฯ

มกราคม 28, 2018

สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

กุมภาพันธ์ 10, 2018

ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไทเป