ห้องข่าว

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจภายใต้หลักการธรรมาภิบาล ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส มีจริยธรรม ซี่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา เราใส่ใจพนักงาน เปรียบเสมือนคนในครอบครัว อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน สุขอนามัย กีฬา การศึกษา การแพทย์ สถานพยาบาล ศาสนา ภัยพิบัติ และอื่นๆ ถือเป็นการให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน เราทุกคนเต็มใจ และสุขใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนสังคม และเราจะสานต่อความตั้งใจนี้ต่อไป นอกจากตอบแทนสังคม บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถเพื่อนำพาให้บริษัทก้าวหน้า เติบโต ก้าวไกลต่อไปยิ่งขึ้นๆไปตามสโลแกนที่ว่า
“ ตั้งใจทุกเรื่องราว ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ร่วมใจพัฒนา”

กิจกรรม CSR สมาคมโรตารีฯ บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี บริษัท ซันไชน์ฯ ได้มีโอกาส ส่งมอบน้ำใจ จากสถานะการณ์โควิด-19 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพักคอยสองพี่น้อง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี บริษัท ซันไชน์ฯ ได้มีโอกาส ส่งมอบน้ำใจ จากสถานะการณ์โควิด-19 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ประมวลภาพ การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด – 19

เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี บริษัท ซันไชน์ฯ ได้มีโอกาส ส่งมอบน้ำใจ จากสถานะการณ์โควิด-19ระลอก3 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ครบรอบ 29 ปี บริษัทซันไชน์ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด19

เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19ระลอก3 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ครบรอบ 29 ปี บริษัทซันไชน์ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด19

เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ เสบียงกำลังใจ ช่วยผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19

เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความสำคัญ

(เพิ่มเติม…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ได้รับการรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล (เพิ่มเติม…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

The Supplier Ethical Data Exchange 2563

ในปี 2020 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Thaifex Anuga Asia 2020

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (เพิ่มเติม…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

บ.ซันไชน์ฯ ได้รับการรับรอง FSSC 22000

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบ Certificate (เพิ่มเติม…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการ  “ใจสัมพันธ์ ปันให้น้อง”

(เพิ่มเติม…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายผลไม้อบกรอบ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงานพิธีเปิดโครงการติดตั้ง Solar Rooftop (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Thaifex World Of Food Asia 2562

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมงานออกบูธแสดงสินค้าในงาน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รวมน้ำใจช่วยเหลือฯ พายุโซนร้อนปาบึก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 4 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ทีมพนักงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามอบผลิตภัณฑ์กลุ่มมะพร้าวอบกรอบ มูลค่า (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 3 ประจำปี2561

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 3 ประจำปี2561 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด "มอบผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Taiwan Expo 2018

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลไม้แปรรูปชั้นนำของประเทศไทย " FruitKing " (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

DIP Minimarathon 2018

“ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอม” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ฟรุ๊ตคิงเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน DIP Minimarathon (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าเยี่ยม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าเยี่ยมชม (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับโล่ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับโล่ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Food Innovation Contest 2018

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 บริษัท ซันไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 2 ประจำปี2561

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 2 ประจำปี 2561 ของบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ โรงพยาบาลลำลูกกา (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

THAIFEX – World of Food Asia 2018

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงานออกบูธแสดงสินค้าในงาน " THAIFEX - World of Food Asia 2018 " (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

BOT GO GREEN 2018

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงานออกงานแสดงสินค้า BOT GO GREEN 2018 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 1 ประจำปี 2561

กิจกรรม CSR : ไตรมาส 1 ประจำปี 2561 ของบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

งานนิทรรศการแสดงสินค้าสมาคมเจียงเจ้อ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงานนิทรรศการแสดงสินค้า (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไทเป

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายหลิว ปินเออ CEO และทีมงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะทำงาน สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันคนพิการสากล จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Beverage & Food Expo in Asia 2017

เมื่อวันที่17-20 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วม (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยคุณพันธบัตร บางขุนเทียน และทีมงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

DIP ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 FruitKing เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับรางวัลผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปดีเยี่ยม ECF

วันที่ 5 มิ.ย.60  บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับรางวัลเกียรติคุณ และเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผลิตภัณฑ์ "Fruit King" ได้รับเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม" (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

THAIFEX – World of food Asia 2017

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพาณิชย์ นำคณะผู้แทนการค้าฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. สำนักงานพาณิชย์ นำคณะผู้แทนการค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงและทีมชาติ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

BOT GO GREEN 2017

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงานออกงานแสดงสินค้า (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Taipei Food Fair 2017 ณ กรุงไทเป

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ ในงาน " Taipei Food Fair 2017 " ณ กรุงไทเป ไต้หวัน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สัมภาษณ์คุณหลิว ครบรอบ 25 ปี

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ทีมสถานีโทรทัศน์ไต้หวัน นำโดย MR. CHEN, WEN-JENG (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:00 น นายหลิว ปินเออ ประธานและซีอีโอของ บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้แทนสื่อได้เยี่ยมชมโรงงานซันไชน์ ฯ

บริษัทซันไชน์ ฯ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเราพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนจากแหล่งต่าง ๆอย่างอบอุ่น (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

THAIFEX – World of food Asia 2016

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 บริษัท ซันไชน์ฯ เข้าร่วมงาน Food Expo ที่ใหญ่ที่สุดในงาน Thaifex 2016 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Economic trade show with Russia 2016

งานแสดงสินค้าเศรษฐกิจไทยกับผู้ซื้อ ผู้ค้าและผู้ค้าปลีกชาวรัสเซีย ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นมอสโก (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Taiwan Central News Agency interview

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  สำนักข่าวกลางได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสัมภาษณ์ CEO (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Fancy Food Show 2016

งาน Summer Fancy Food Show 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมโรงงาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธเหมธานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาที่ บริษัท ซันไชน์อินเตอร์ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ผู้บริหาร จากฐานเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นางสาวสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ประเภท (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับรางวัล สถานประกอบการปลอดภัย

21 สิงหาคม 2558 นางสาวอารีย์ ผิวสีนวล (COO) เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลความปลอดภัยโรงงานจันทบุรีศูนย์ราชการ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายทำรายการ SMEs Case Study

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คุณสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 นางสาวสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน  ผู้อำนวยการบริหารบริษัท ซันไชน์ฯ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

THAIFEX-World of Food Asia 2015

THAIFEX-World of Food Asia 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2558 (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

TTM Certificate Ceremony 2014

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Sunshine to Visit South Korea 2014

เมื่อวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2557 คุณสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Business Star Film 2014

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการบริหาร นางสาวสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน ในนามของ (เพิ่มเติม…)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม