เพื่อเพิ่มความสะดวก และง่ายในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้าที่แสนดีของซันไชน์ เราจึงพยายามเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายให้ง่าย สะดวก และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางการขนส่งจากบริษัทชั้นนำของในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าระบบออนไลน์ของบริษัทซันไชน์ฯ มีดังต่อไปนี้