สินค้าของเรา

กุมภาพันธ์ 18, 2007

ปี 2550 ขยายห้องเย็นเก็บสินค้า

ธันวาคม 31, 2019

Commercial Sales

มกราคม 1, 2020

ผลไม้แช่แข็ง Sunshine

มกราคม 1, 2020

ผลไม้บดผง Sunshine

มกราคม 1, 2020

ผลไม้อบกรอบ Sunshine

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 180 กรัม

มกราคม 2, 2020

ผลไม้รวม 180 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 100 กรัม (สีทอง)

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 100 กรัม (สีเงิน)

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบชนิดแท่ง 100 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 90 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

ขนุนทองประเสริฐอบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

มังคุดอบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

มะม่วงน้ำดอกไม้อบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

เงาะอบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

กล้วยหอมทองอบกรอบ 50 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 40 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 35 กรัม

มกราคม 2, 2020

เงาะสอดใส้สับปะรดอบกรอบ 35 กรัม

มกราคม 2, 2020

เงาะสอดใส้มะม่วงอบกรอบ 35 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 25 กรัม

มกราคม 2, 2020

มังคุดอบกรอบ 25 กรัม

มกราคม 2, 2020

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอบกรอบ 25 กรัม

มกราคม 2, 2020

กล้วยหอมทองอบกรอบ 15 กรัม

มกราคม 2, 2020

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ 15 กรัม

มกราคม 2, 2020

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอบกรอบ 15 กรัม

มกราคม 2, 2020

มังคุดอบกรอบ 15 กรัม

กุมภาพันธ์ 2, 2020

มะม่วงอบแห้งสูตรน้ำตาลน้อย 125 กรัม

กุมภาพันธ์ 2, 2020

ขนุนอบแห้งสูตรน้ำตาลน้อย 95 กรัม